ADIS apzinās, ka tirdzniecības komunikācijas, tostarp reklāmas un sponsorēšanas pasākumi īstenojami atbildīgi, tādēļ sadarbība ar partnerorganizācijam - Latvijas alus darītaju asociāciju un Latvijas alus savienību - izstradāts Alus darītāju pašregulācijas kodekss. Pašregulācijas kodeksam pievienojušās visas Latvijas alus darītavas.

Turpinot 2009. gadā iesākto sociālas atbidības virzienu, 2010 gadā pavasarī ADIS biedri, kuri darbojas Latvijas alus darītāju asociācijā vai Latvijas alus darītāju savienībā pievienojas Latvijas Reklāmas asociācijas Ētikas kodeksam.

Viens no ADIS galvenajiem darbības virzieniem, sekojot līdzi pasaules tendencēm, ir papildināt Alus ražotāju pašregulācijas kodeksu ar jaunām inciatīvām, kā arī izstrādāt un ieviest neatkarīgu kodeksa noteikumu ievērošanas uzraudzības mahānismu. Tādēļ šajā mājas lapā jebkuram alus cienītājam būs iespēja paust savus iebildumus, ja esi pamanījis neētisku alus reklāmu Latvijā.

Paralēli sociālās atbildības aktivitātēm ADIS aktīvi strādā, lai Latvijā ieviestu depozīta sistēmu dzērienu iepakojumam. Depozīta sistēma dzērienu iepakojumam palīdzēs veidot tīrāku un sakoptāku Latvijas vidi.

  • Aldaris
  • Užavas alus
  • Brālis
  • Lāčplēsis
  • Tērvete
  • Piebalgas
  • Bauskas alus
  • Cēsu alus
Adis izveidojis veiksmīgu sadarbību ar vairākām radniecīgām organizācijām: Latvijas alus darītāju asociāciju, Latvijas alus darītāju savienību un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju.